Bodemscan

Bodemscan

De bodem is op geen enkele plek hetzelfde. De grond kan op verschillende delen van een perceel een andere samenstelling hebben. Haal als agrariër het optimale rendement uit uw perceel met een bodemscan. 

Bodemscannen een belangrijke basis voor precisielandbouw

Plaatsspecifieke behandeling van de bodem 

Deze variatie in de bodem kan met moderne technologie heel nauwkeurig in kaart worden gebracht. Koonstra doet dit door middel van de Veris Bodemscan. Het scannen van de bodem en het plaatsspecifiek behandelen van uw perceel kan het rendement van uw teelten aanzienlijk verhogen. Een aantal voorbeelden van bodemeigenschappen die (binnen één werkgang) in kaart kunnen worden gebracht met de bodemscan van Koonstra zijn:

  • Zuurgraad (pH)
  • Organische stof %
  • Geleidbaarheid (EC) 0-31 cm. en 0-91 cm.
  • Hoogte

 Op basis van deze informatie worden dan taakkaarten gemaakt. Deze digitale kaarten kunnen vervolgens gebruikt worden om de grond plaatsspecifiek te bewerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het;

In het najaar en winter is het ideale moment om gebruik te maken van de bodemscan. U kunt dan in het voorjaar direct van start met een optimale bemesting voor uw perceel. 

Meer informatie over de bodemscan

 0523 - 65 65 84


Contactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie