Strooien

Strooien

Voor het verwerken van uw vaste mest beschikken wij over breedstrooier.

Meststrooien bergmann breedstrooien

De breedstrooier is een strooier die uitermate geschikt is voor het verspreiden van: stalmest, kippenmest, 
schuimaarde, compost en groen afval. De messen zijn gemonteerd op de horizontale vijzels en verkleinen
het te strooien materiaal, zodat het vervolgens door de strooischotels in de breedte over het land wordt
verspreid. Door dit strooi principe wordt het materiaal tot een minimum verkleind waardoor het snel en
gelijkmatig verteert op akkers en weiden.

Meststrooien bergmann breedstrooien   Meststrooien bergmann breedstrooien

Doordat deze machine is voorzien van een weegsysteem en GPS is het mogelijk om zeer nauwkeurig te
strooien. Daarnaast is het ook mogelijk plaatsspecifiek mest te verstrooien aan de hand van taakkaarten.
Voor het laden van een strooier maken wij gebruik van een mobiele kraan met knijpbak. Dit werkt efficiënt
en schoon.

Kalkstrooien 
Kalkstrooien op bouw- of grasland zorgt voor een goede ph-waarde van uw grond. Dit maakt dat de voedings-
stoffen in de bodem opneembaar blijven voor het gewas. Door periodiek kalk te strooien wordt de jaarlijkse
onttrekking van gewassen en verzuring van de bodem gecompenseerd. 


kalkstrooien met de bergmann breedstrooier

Voor het kalkstrooien maken wij gebruik van een Bergmann breedstrooier. Met deze kalkstrooier word de
kalk doormiddel van strooischotels gelijkmatig over het land verstrooid. Doordat deze machine is voorzien
van een weegsysteem en GPS is het mogelijk om zeer nauwkeurig te strooien. Daarnaast is het ook
mogelijk plaatsspecifiek kalk te verstrooien aan de hand van taakkaarten.

Neem bij kalk strooien op blijvend grasland in het voorjaar minimaal vier weken of een periode met voldoen-
de neerslag in acht tussen het toedienen van dierlijke mest en het kalk strooien, zodat minimale ammoniak
verliezen optreden. 

kalkstrooien met de bergmann breedstrooier   Kalkstrooien met de bergmann breedstrooier


Levering kalk
Standaard maken wij gebruik van vochtige kalk.

kalkproductinformatieContactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie