Slootonderhoud

Slootonderhoud

Het periodiek onderhouden van de waterwegen is de basis voor een goede
waterhuishouding. Slootonderhoud (ook wel hekkelen of baggeren genoemd) word gedaan om een goede doorstroming in de sloot te bevorderen.


Wanneer is de sloot uw verantwoordelijkheid?
De provincie, de gemeente en rijkswaterstaat nemen het grootste deel van de slootonderhoud
voor hun rekening. Echter kan het ook voorkomen dat particulieren deels eigenaar zijn van een
sloot. Dit is wanneer de sloot grenst aan het perceel van de eigenaar. U wordt altijd van te voren
op de hoogte gebracht door de gemeente over het onderhoud van uw kant van de sloot. Wanneer
u niet vóór de genoemde inspectie datum het onderhoud geregeld heeft kan de gemeente deze
taak alsnog op zich nemen. De kosten worden dan op u verhaald. Het is altijd goedkoper om dit
op tijd zelf te laten doen.

Checklist slootonderhoud

 • Drijfvuil en bouw en ander afval is verwijderd
 • De Walkanten zijn in goede staat
 • Riet en waterplanten zijn bijgewerkt zodat water afgevoerd kan worden
 • De beschoeïng is in goede staat
 • Kunstwerken (duikers, bruggen en keerschotten) zijn in goede staat
 • De planten en bomen zijn gesnoeid tot op ten minste 3 meter van het wateroppervlak

 

Koonstra is in heel Nederland inzetbaar voor slootonderhoud, hekkelen, klepelmaaien, bodemfrezen, maaikorven, maaien met bosmaaiers en greppelfrezen.

Voor meer informatie over slootonderhoud kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen via onderstaand nummer of via het formulier op onze contactpagina.

 0523 - 65 65 84

Meer informatie over slootonderhoud

 


slootonderhoud: hekkelen

Een gezond slootmilieu
In een gezonde sloot vindt allerlei leven plaats. Planten, vissen, kikkers, insecten, enz. Er is
zuurstof nodig voor dit ecosysteem om te kunnen blijven bestaan. Zodra dit niet meer mogelijk
is gaat de kwaliteit van het water snel achteruit. De afgestorven planten en bladeren kunnen
dan niet meer verwerkt worden. De sliblaag op de bodem die bestaat uit dit dode organisch
materiaal wordt dan te groot.

Voor de meest voorkomende werkzaamheden voor sloten kunt u bij ons terecht.
Denk daarbij aan:

 • klepelen
 • bodemfrezen
 • slotenvijzelen
 • maaikorven
 • maaien met bosmaaiers
 • afvoeren van groenafval

Slootonderhoud - Maaikorven

Waarbij helpt hekkelen?
Omdat de sloot vol levende organismen zit groeit deze periodiek langzaam vol. Dit is de
natuurlijke gang van zaken alleen doordat hier ook andere dingen in blijven hangen
belemmert dit de doorstroming aanzienlijk. Het verwijderen van afval dat gedumpt word
bijvoorbeeld doormiddel van hekkelen verwijdert. Ook het opruimen van takken en ander
organisch materiaal hoort hierbij.

Koonstra is in heel Nederland inzetbaar voor slootonderhoud, hekkelen, klepelmaaien,
bodemfrezen, maaikorven, maaien met bosmaaiers en greppelfrezen.

Voor meer informatie over slootonderhoud kunt u geheel vrijblijvend contact
opnemen via onderstaand nummer of via het formulier op onze contactpagina

 0523 - 65 65 84

Meer informatie over slootonderhoud

 

Slootonderhoud - klepelmaaien   Slootonderhoud - Bodemfrezen    Maaikorven - Koonstra

slootvijzelen - Koonstra - Slootonderhoud   Walkantenfrezen - Koonstra - Slootonderhoud   Hekkelen - Greppelfrezen

handmatig schouwmaken


Contactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie