Egaliseren

Egaliseren

Voor het egaliseren maken wij o.a. gebruik van een zelfbouw sleepraam.

Koonstra, Loonbedrijf Koonstra, Egaliseren met sleepraam

Nauwkeurige egalisatie van de grond is van groot belang voor een mooie vlakke grasmat waar hemelwater
goed wordt afgevoerd.

Koonstra, Loonbedrijf Koonstra, Egaliseren met sleepraam   Koonstra, Loonbedrijf Koonstra, Egaliseren met sleepraam  Kilveren 

Met een kilverbord is het mogelijk om percelen te egaliseren en / of rond te leggen. Dit kilverblad heeft een
werkbreedte van 6 - 7 mtr. en is voorzien van een grader functie. Hiermee kun je zeer snel en efficiënt ploeg
eindvoren makkelijk dicht schuiven. Daarnaast is dit kilverblad voorzien van een GPS-systeem om zo perce-
len op een efficiënte manier te egaliseren.

Koonstra, Loonbedrijf Koonstra, kilveren of egaliseren

Een grader functie houdt in dat het schuifblad naast loodrecht ten opzichte van de rijrichting ook schuin
gepositioneerd kan worden om zo eenvoudig grond van links naar rechts te verplaatsen of andersom.

Ook beschikt dit kilverblad over central fullcom dit houdt in dat het blad links en rechts onafhankelijk van
elkaar kan heffen en zakken. Om de benodigde trekkracht tot een minimum te beperken kan het blad
vanuit de trekkercabine voor en achterover versteld worden. Om zo bij verschillende grondsoorten het te
verplaatsen materiaal zoveel mogelijk te laten "rollen". Het achtwielig wielstel zorgt voor een zeer stabiel
rijgedrag.


Koonstra, Loonbedrijf Koonstra, kilveren of egaliseren   Koonstra, Loonbedrijf Koonstra, kilveren of egaliseren 


Het voordeel van het GPS-systeem voor de hoogte is dat je desgewenst vooraf een compleet egalisatie
plan kunt maken. Hierbij kunnen verschillende waarden worden ingegeven zoals inklinking van de grond,
maximale laagdikte teeltaarde wat verplaatst mag worden en het is mogelijk om natuurlijke / bestaande
glooiingen zoveel als mogelijk te behouden, zonder dat er ingesloten laagten blijven bestaan.


Kilverbord zelfbouw
Dit kilverbord heeft de mogelijkheid om het schuifgedeelte er diagonaal onder te zetten. Daarnaast is het
ook mogelijk om het schuifgedeelte links en rechts op verschillende hoogten te laten werken.

Kilveren

Deze combinatie van verstellingen maakt het mogelijk om op een efficiënte wijze de eindvoren dicht te
schuiven.

Kilveren      Kilveren

Contactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie