Precisielandbouw

Precisielandbouw

Koonstra, precisielandbouw bodem in kaart brengen met bodemscan   Koonstra, precisielandbouw Kunstmeststrooien plaatsspecifiek strooien   Koonstra, precisielandbouw mest of kalk strooien plaatsspecifiek strooien    

Oók op het gebied van precisielandbouw zijn wij voor u een goede partner.

Wat is precisielandbouw

Precisielandbouw is op het juiste moment, op de juiste plaats de juiste teeltmaatregel toepassen. We kunnen daardoor specifieker omgaan met het gewas. Niet meer het hele gewas bespuiten of bemesten maar alleen die planten of delen van het perceel die het nodig hebben. Want elke centimeter landbouwgrond is waardevol en die willen we graag optimaal benutten.

Hoe werkt precisielandbouw

Door middel van sensoren kunnen wij bijvoorbeeld de pH-waarde in de grond, of de hoeveelheid organische stoffen meten. Dit levert een kaart van het perceel op. Aan de hand van deze kaart kan er heel nauwkeurig bepaald worden welke delen van het perceel bijvoorbeeld meer of minder mest nodig hebben.

Door het inzetten van precisielandbouw kan er bespaard worden op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, arbeid en meststoffen en wordt de grond beter en efficiënter benut. Op deze manier optimaliseren wij de productie en werken wij voor u aan een en duurzamere teelt met als doel:

  •  Opbrengsten verhogen,
  •  Kosten te verlagen,
  •  Milieubelasting te verminderen,
  •  De voedselkwaliteit te verbeteren.

Waarom precisielandbouw

Met precisielandbouw werken wij eraan om de agrarische sector de verduurzamen en willen wij het gebruik van kunst(mest) en bestrijdingsmiddelen reduceren. Precisielandbouw levert daarnaast een verbetering van het imago van de agrarische sector op. Onze sector die over het algemeen gezien wordt als een milieuvervuilende sector. Precisielandbouw kan de kloof tussen de teler en de consumenten dichten.

Door de jaren heen zijn wij ons steeds meer gaan ontwikkelen in de precisielandbouw. Zo zijn wij jaren geleden al begonnen met het maïszaaien met behulp van GPS-RTK systeem. Waardoor het mogelijk is om na het bemesten met drijfmest op 75 cm. rij afstand de maïszaden exact boven de drijfmest te zaaien.

Er komen steeds meer mogelijkheden op het gebied van precisielandbouw waar wij voortdurend mee aan het onderzoeken en ontwikkelen zijn. Momenteel kunnen wij u op het gebied van precisielandbouw het volgende bieden:


Contactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie