Frezen

Frezen Kuhn
Voor het frezen maken wij ge bruik van een Kuhn-frees.Deze frees kan voor verschillende doeleinden gebruikt
worden.

frezen kuhn

De Kuhn-frees kan gebruikt worden voor het frezen van stoppelland en oude weilanden, met deze bewerking
zorgt de frees ervoor dat de bestaande grasmat / zode fijngefreesd wordt, bijvoorbeeld als voorbewerking voor
het ploegen.

Frezen kuhn   Frezen Kuhn

Tevens kan deze machine gebruikt worden om het land zaaiklaar te maken na het ploegen. Als de paardenbak
te los is kunt u ervoor kiezen om kokos door de bovenlaag te frezen. Ook het frezen van paardenbakken kunnen
wij voor u verzorgen met de Kuhn-frees.

Wij beschikken over een 2 en een 3 mtr. brede Kuhn-frees. De 2 mtr. brede Kuhn-frees wordt met name gebruikt
voor mindere toegankelijke plekken.

Overtopfrezen
Voor het overtopfrezen maken wij gebruik van een Lely overtopfrees.

Loonbedrijf Koonstra, Overtopfrezen met lely

Deze machine is uitstekend geschikt voor het zaaiklaar maken van een vlakke onbewerkte ondergrond. De 
overtopfrees werkt de oude grasmat en wortels onder en legt de ondergrond zaaiklaar neer. Deze overtopfrees 
kan het land in één werkgang volledig zwart frezen.

Loonbedrijf Koonstra, Overtopfrezen met lely  Loonbedrijf Koonstra, Overtopfrezen met lely

Ook gazons die opnieuw ingezaaid moeten worden, kunnen met de overtop gefreesd worden. Tevens is deze
frees uitermate geschikt om bijv. compost / champost door de grond heen te frezen.


Walkantenfrezen
Voor het walkantenfrezen maken wij gebruik van een Bos walkantenfrees.

Walkantenfrees

De walkantfrees wordt toegepast voor het verhakselen en verspreiden van slotenmaaisel en begroeiing uit
sloten en sloottaluds. Tevens wordt deze machine gebruikt voor het affrezen van grond, waardoor het mogelijk
is om de slootkanten te laten zakken.

Walkantenfrees   Walkantenfrees

Greppelfrezen
Greppelfrezen is zeer geschikt voor het onderhoud, als ook het maken van nieuwe greppels in grasland of
bouwland.

Greppelfrezen

Bij het greppelfrezen verspreid de machine het uitgefreesde grond tegelijk en gelijkmatig over een voldoende
breedte zodat in één werkgang een goede afwatering ontstaat. Zo freesd de machine de grond, bagger,
plantresten etc. voor zich uit en behoeft geen trekkracht geleverd te worden. Het resultaat is geen insporing
door de trekkerwielen en een keurig afgewerkte greppel.

Greppelfrezen  Greppelfrezen

 


Contactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie