Breedstrooien

Strooien met breedstrooier

Voor het verwerken van uw vaste mest beschikken wij over breedstrooier. 

De breedstrooier is een strooier die uitermate geschikt is voor het verspreiden van: stalmest, kippenmest,
schuimaarde, compost en groen afval. De messen zijn gemonteerd op de horizontale vijzels en verkleinen
het te strooien materiaal, zodat het vervolgens door de strooischotels in de breedte over het land wordt
verspreid. Door dit strooi principe wordt het materiaal tot een minimum verkleind waardoor het snel en
gelijkmatig verteert op akkers en weiden.

 

Doordat deze machine is voorzien van een weegsysteem en GPS is het mogelijk om zeer nauwkeurig te
strooien. Daarnaast is het ook mogelijk plaatsspecifiek mest te verstrooien aan de hand van taakkaarten.
Voor het laden van een strooier maken wij normaliter gebruik van een mobiele kraan met knijpbak. Dit
werkt efficiënt en schoon.

   


Kalkstrooien met breedtstrooier
Kalkstrooien op bouw- of grasland zorgt voor een goede ph-waarde van uw grond. Dit maakt dat de
voedingsstoffen in de bodem opneembaar blijven voor het gewas. Door periodiek kalk te strooien
wordt de jaarlijkse onttrekking van gewassen en verzuring van de bodem gecompenseerd. 

Kalkstrooien met breedstrooier

Voor het kalkstrooien maken wij gebruik van een Bergmann breedstrooier. Met deze kalkstrooier word de
kalk  doormiddel van strooischotels gelijkmatig over het land verstrooid. Doordat deze machine is voorzien
van een weegsysteem en GPS is het mogelijk om zeer nauwkeurig te strooien. Daarnaast is het ook mogelijk
plaatsspecifiek kalk te verstrooien aan de hand van taakkaarten. Zie voor meer informatie over plaatsspecifiek
kalkstrooien hier.

Neem bij kalkstrooien op blijvend grasland in het voorjaar minimaal vier weken of een periode met voldoende
neerslag in acht tussen het toedienen van dierlijke mest en het kalkstrooien, zodat minimale ammoniakverliezen
optreden. 

Kalkstrooien met breedstrooier   Kalkstrooien met breedstrooier

Klik hier voor meer informatie over levering kalk.


Contactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie