Vanggewas na oogst

Vanggewas na oogst

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Deze stoffen komen in de bodem en het water terecht als ze niet of onvol-
doende door het gewas opgenomen worden. Dit is nadelig voor de kwaliteit van uw bodem en voor het milieu. 

Waarom een vanggewas zaaien na de oogst van mais?

Om stikstof uitspoeling te voorkomen is grasonderzaaien een zeer effectieve oplossing, als u dit teelt seizoen (nog) geen grasonderzaai in uw mais heeft toegepast is het verstandig om direct na de oogst van maïs een vanggewas in te zaaien.

Naast dat dit erg belangrijk is voor de kwaliteit van de bodem zoals o.a. de organische stof balans behoord het ook tot randvoorwaarden van het GLB. Voldoet u hier niet aan, dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie en wordt u indirect financieel 2 keer getroffen.


Contactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie