Frezen

Frezen

Biofrees

Het alternatief wanneer Glyfosaat niet meer toegepast wordt

Een biofrees is bedoeld om een gewas zoals bijvoorbeeld een groenbemester of graszode mechanisch te
vernietigen. De messen van de biofrees draaien met de rijrichting mee en door het openen van de achterklep
wordt het gefreesde materiaal weggeslingerd. De grond valt eerder naar beneden waardoor het organisch
materiaal (graszode, groenbemester enz.) bovenop komen te liggen en hierdoor uitdrogen en afsterven. Op
deze manier wordt hergroei voorkomen en kunnen voorgaande gewassen en-/of groenbemesters zonder
gebruik van glyfosaat effectief worden vernietigd. Daarnaast komen door het afsterven de nutriënten eerder
en effectiever beschikbaar voor het volgende gewas.

Loonbedrijf Koonstra, biofrees, bio frees,

Biofrees in combinatie met de frontklepelmaaier

De biofrees is goed in combinatie met de frontklepelmaaier te gebruiken. De klepelmaaier zorgt ervoor dat de
bovengrondse vegetatie wordt verkleind en zo met de biofrees efficiënter verwerkt kan worden. Door het
materiaal “fijner” te verwerker zal het sneller en beter afsterven wat het bodemleven ten goede komt.
Zie voor meer informatie over de frontklepelmaaier mechanisch vanggewas vernietigen

Loonbedrijf Koonstra, biofrees, bio frees,   Loonbedrijf Koonstra, biofrees, bio frees,

Voordelen biofrezen 

- Zoden en groenbemesters vernietigen zonder gebruik van Glyfosaat
- Door de ondiepe bewerking wordt het bodemleven niet verstoord 
- In één werkgang gewas efficiënt en doeltreffend verwerkt.Ook te huur 

De biofrees en frontklepelmaaier zijn ook beschikbaar om te huren
Frezen Kuhn

Voor het frezen maken wij gebruik van een Kuhn-frees. Deze frees kan voor verschillende doeleinden
gebruikt worden.

Loonbedrijf Koonstra frezen kuhn

De Kuhn-frees kan gebruikt worden voor het frezen van stoppelland en oude weilanden, met deze bewer-
king zorgt de frees ervoor dat de bestaande grasmat / zode fijngefreesd wordt, bijvoorbeeld als voorbewer-
king voor het ploegen.

Loonbedrijf Koonstra frezen kuhn  Loonbedrijf Koonstra frezen kuhn


Tevens kan deze machine gebruikt worden om het land zaaiklaar te maken na het ploegen. Als de paarden-
bak te los is kunt u ervoor kiezen om kokos door de bovenlaag te frezen. Ook het frezen van paardenbakken
kunnen wij voor u verzorgen met de Kuhn-frees.

Wij beschikken over een 2 en een 3 mtr. brede Kuhn-frees. De 2 mtr. brede Kuhn-frees wordt met name
gebruikt voor mindere toegankelijke plekken.


Overtopfrezen

Voor het overtopfrezen maken wij gebruik van een Lely overtopfrees.

Loonbedrijf Koonstra, Overtopfrezen met lely

Deze machine is uitstekend geschikt voor het zaaiklaar maken van een vlakke onbewerkte ondergrond. De 
overtopfrees werkt de oude grasmat en wortels onder en legt de ondergrond zaaiklaar neer. Deze overtopfrees 
kan het land in één werkgang volledig zwart frezen.

Loonbedrijf Koonstra, Overtopfrezen met lely  Loonbedrijf Koonstra, Overtopfrezen met lely

Ook gazons die opnieuw ingezaaid moeten worden, kunnen met de overtop gefreesd worden. Tevens is deze
frees uitermate geschikt om bijv. compost / champost door de grond heen te frezen.


Walkantenfrezen

Voor het walkantenfrezen maken wij gebruik van een Bos walkantenfrees.

Loonbedrijf Koonstra Walkantenfrees

De walkantfrees wordt toegepast voor het verhakselen en verspreiden van slotenmaaisel en begroeiing uit
sloten en sloottaluds. Tevens wordt deze machine gebruikt voor het affrezen van grond, waardoor het
mogelijk is om de slootkanten te laten zakken.

Loonbedrijf Koonstra Walkantenfrees   Loonbedrijf Koonstra Walkantenfrees

Greppelfrezen

Greppelfrezen is zeer geschikt voor het onderhoud, als ook het maken van nieuwe greppels in grasland of
bouwland.

Loonbedrijf Koonstra Greppelfrezen

Bij het greppelfrezen verspreid de machine het uitgefreesde grond tegelijk en gelijkmatig over een voldoende
breedte zodat in één werkgang een goede afwatering ontstaat. Zo freest de machine de grond, bagger,
plantresten etc. voor zich uit en behoeft geen trekkracht geleverd te worden. Het resultaat is geen insporing
door de trekkerwielen en een keurig afgewerkte greppel.

Loonbedrijf Koonstra Greppelfrezen   Loonbedrijf Koonstra Greppelfrezen

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op: 

0523-656584

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Contactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie