Maisschoffelen

Maisschoffelen

Al meer dan 30 jaar ervaring met grasonderzaai in mais

Een vanggewas MET rendement

Grasonderzaaien in mais met roterende schoffel

Net voordat de rijen zich sluiten, wordt het gras onder de mais gezaaid. Tegelijk wordt ook het onkruid
geschoffeld en de nakiemers aangepakt. Hierdoor kan tijdens de chemische onkruidbestrijding met een
eventueel lagere dosering worden gespoten en is het op zand grond verplichte nagewas al direct ingezaaid.Waarom gras onderzaaien in mais?

Maïs neemt alleen de stikstof op die het nodig heeft. Dit gebeurt hoofdzakelijk in juni en juli. De niet  
opgenomen stikstof en de stikstof die via mineralisatie later in het seizoen nog vrijkomt, is gevoelig voor
uitspoeling. Om dit te beperken zaaien we een vanggewas c.q. groenbemester. Na de oogst zaaien vergroot
echter het risico op een matig ontwikkeling. Om dit te vermijden zaaien we eind juni wanneer de maïs
ongeveer 40 cm. hoog is vlak voordat de maisrijen "dicht" staan 20 kg Italiaans Raaigras per hectare. Dit
doen wij met een pneumatische zaaimachine die tijdens het rolschoffelen het gras tussen de maïs zaait. Op
deze manier leggen we meer stikstof vast dan met een groenbemester in de herfst. Bovendien levert dit
extra organische stof. Doordat het vanggewas al goed ontwikkeld is ten tijde van de oogst, levert dit extra
draagkracht tijdens de snij- of korrelmaisoogst. Hier hebben wij in praktijk goede ervaringen mee op gedaan.

Koonstra grasonderzaaien in mais met roterende schoffel   Koonstra grasonderzaaien in mais met roterende schoffel


Het gras onderzaaien biedt een aantal grote voordelen namelijk:

• Goed ontwikkeld vanggewas maakt een besparing op de bemesting van het volgende gewas mogelijk.
• De hoge opname van stikstof en fosfaat komt weer ten goede aan het volggewas.
• Betere draagkracht door gras onder de maïs.
• Na de oogst staat er gelijk gras. In korte tijd staat er een snee gras op.
• Gras is een goede onkruidonderdrukker.
• Het verbetert de structuur van de grond tijdens het groeiseizoen.
• Ook bij CCM of MKS een effectief vanggewas mogelijk.Grasonderzaaien in mais met rolschoffel

Met deze combinatie is het ook mogelijk om i.p.v. gras onderzaaien, kunstmest bij de maisrijen toe te dienen.

Koonstra grasonderzaaien in mais met rolschoffel

Koonstra grasonderzaaien in mais met rolschoffel   Koonstra grasonderzaaien in mais met rolschoffel
Contactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie