Gras profi

Gras profi

Voor graslandverzorging maken wij gebruik van de Evers Grass Profi,

Het doel van deze zaaimachine is niet alleen het bijzaaien maar vooral ook het onderhoud, verzorgen en in
conditie houden van het Grasland. Grasland is de basis voor de moderne melkveehouderij en medebepalend
voor het Saldo. Graszaad leveranciers adviseren een jaarlijkse “onderhoudsgift” van 8 tot 20 kg graszaad. In
het (vroege) voorjaar wordt de machine ingezet voor reparatie en voorjaarsbewerking. Denk bij reparatie aan
winterschade, wildschade, schade door ganzen enz.

  

De onderhoudsgift kan het best worden gedaan in de periode tussen half Juli tot medio September. In deze
periode zijn de weersomstandigheden dan meestal nog optimaal en er is voor het graszaad nog voldoende
tijd om te kiemen en een goede zode te vormen voor de winter. Het nieuwe gras heeft dan minder
concurrentie, er is gemiddeld meer vocht beschikbaar, het land wordt minder intensief gebruikt en het gras
krijgt beter de kans zich te ontwikkelen. Zo wordt er een goede basis gelegd voor een goede opbrengst
vanaf het volgende voorjaar. Bovendien hebben de meeste onkruiden een geringe najaarsgroei en zal het
gras daardoor een voorsprong krijgen. Bijzaaien zorgt ervoor dat de “goede” grassen de overhand houden
en uw grasmat, graszode in de gewenste conditie blijft.

Hoe werkt deze machine:
De Evers Grass Profi voert 4 bewerkingen uit in 1 werkgang:

 graslandverzorging 4

1. Egalisatiebord:

Het egalisatiebord zorgt voor het uitvlakken van grove oneffenheden, denk aan molshopen, rijsporen,
wroetschade etc. Het egalisatiebord is opgehangen aan zware bladveren en met behulp van draaispindels
in hoogte te verstellen.

2. Eggetanden:

De eggetanden zorgen voor het lostrekken van dode grassen, verkeerde grassen (denk aan straatgras en ruw
veldbeemd), achtergebleven gras na de oogst, mestfladden enz. Verder is deze stugge eggetand met een dikte
van 12mm ook bedoeld om een zaaibed te creëren waar vervolgens het graszaad in komt te liggen. Let wel, er
is dus een duidelijk verschil met een traditionele wiedeg en de Evers Grass Profi. Een wiedeg is ontworpen om
een plantje te laten staan, maar door de stugge eggetanden in de Grass Profi worden juist verkeerde planten
verwijdert. Deze planten wortelen hoofdzakelijk oppervalkkig terwijl de goede grassen dieper wortelen en
daardoor beduidend sterker is en blijft staan. De hoek van de tanden is instelbaar waardoor de
intensiteit / agressiviteit van de eggetanden-bewerking variabel is. De eggevelden zijn pendelend in het frame
opgehangen, volledig bodemvolgend en worden nauwkeurig afgesteld door de twee steunwielen per veld.

3. Zaaimachine:

De Grass Profi GP-620 is voorzien van een Hydro-Air zaaimachine. De machine wordt hydraulisch
aangedreven vanaf de tractor. Met een krachtige ventilator wordt het graszaad nauwkeurig verdeeld over de
gehele breedte, volvelds en dus niet in rijtjes. De zaaimachine is standaard voorzien van zaaicomputer voor
nauwkeurige instelling en exacte gewenste dosering. De inhoud van de zaaitank is 400 liter.

4. Cambridgerol:

Deze cambridge rol heeft meerdere functies. Ten eerste wordt het graszaad vastgelegd in de grond waardoor
het goed kan ontkiemen en vaste voet heeft na het kiemen. Ten tweede bevorderd de rol het uitstoelen van
het bestaande gras. Uiteraard heeft de rol ook nog het bijkomende effect dat deze de grond aangerolt wordt
wat een egaliserende werking heeft. Het voordeel van een cambridge rol t.o.v. een gladde rol is dat de grond
niet “platgewalst” wordt maar dat er structuur achterblijft. De bovenlaag wordt niet dichtgesmeerd maar blijft
“open” wat er voor zorgt dat er waterbergend vermogen blijft, verslemping tegengegaan wordt en toch een
vast zaaibed. Een bijkomend voordeel van de Cambridge ringen is dat ze de breedbladerige onkruiden
beschadigen.


Contactgegevens

Loonbedrijf Koonstra
Koloniedijk 1
7739 PA Vinkenbuurt

+31 (0) 523 656 584
info@koonstra.eu

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Certificaten

Onze locatie